Obalanserat om dålig lag

22 oktober, 2008

I DN skriver Johannes Åman skenbart balanserat om den nya utvidgade avlyssningslag som SÄPO beställt från regeringsbutiken. Skenbart säger jag, för även om hans dubbla avståndstagande (från både dem som ropar Orwell varje gång någon lag som påverkar integriteten antas och dem som tycker vad som helst är all right så länge man har rent mjöl i påsen) kan verka balanserat, så mynnar artikeln ut i ett totalt poänglöst försvar av regeringen.

Åman påpekar nämligen att lagen inte är tillräckligt genomtänkt och att det därför är bra att ”regeringen tog till sig kritiken” och inte gjorde lagen permanent som det var tänkt, utan bara låter den gälla till och med 2012.

Visst, jättebra. Ännu bättre hade väl varit att inte anta lagen när den innehåller gummiartade formuleringar. Varför är det bra att införa dåliga lagar på en fyraårsperiod? Varför inte använda några månader till att formulera en acceptabel lag? Varför händer detta gång på gång med denna katastrof till regering?

Annonser

Somalier frias

13 september, 2008

Igår friades de två somalier som suttit häktade misstänkta för finansiering av terrorbrott i Somalia. Dock offentliggörs inte utredningen. Männens advokat Thomas Olsson kommenterar i Svenska Dagbladet: ”Jag kan bara dra slutsatsen att när det gäller terrorbrott gäller inte regler om rättssäkerhet. Man är tydligen beredd att kliva över de regler som finns när det gäller mänskliga rättigheter för att kunna bekräfta sina misstankar.” Han påpekar också att det aldrig funnits annat än svaga misstankar utan konkretion, bevis eller bekräftelser.

Man kan tillägga att det också är oklart vilka partier man som somalier får stödja i den extremt komplicerade konflikten i landet utan att stämplas som terrorist. Det beror naturligtvis mest på vilka grupper USA för tillfället valt att samarbeta med.

SÄPO och det svenska rättsväsendet har valt att profilera sig gentemot somalier för att vinna poäng i USA:s kamp mot terrorismen. I den pågående FRA-striden är ju SÄPO våra vänner; de missar aldrig en chans att kritisera FRA-lagen. Vi bör naturligtvis tacksamt ta vara på detta stöd, men vi ska inte vara naiva. Om vi lyckas få stopp på FRA:s megalomana planer på att bli den nya superunderrättelsetjänsten, så kommer inte allt att vara frid och fröjd. SÄPO måste alltid granskas kritiskt.


Konspirationer?

28 augusti, 2008

Det sägs hela tiden att det bara handlar om att reglera en oreglerad verksamhet. Man kan invända mycket mot detta. Exempelvis att det kanske inte alltid är bättre att ha vilken reglering som helst än ingen alls. Eller att regleringen är så vag att den tillåter allt möjligt, och därför bara är en skenreglering. Eller att det kanske inte riktigt är sant att det inte har funnits en reglering innan också. Hur det än är med detta så ser man att makthavare ofta säger att FRA-lagen innebär en skärpning av integritetshänsynen jämfört med nu. Låt oss bara för skojs skull anta att de som säger så inte ljuger rakt ut eller är förvirrade. Minns sedan den svårförklarliga envetenhet med vilken regeringen närmar sig sin undergång, när det hade funnits åtskilliga tillfällen att backa med ansiktet i behåll och göra upp med socialdemokraterna om en ny utredning. Kombinera dessa bägge, antagandet att de menar något med talet om skärpt integritet, och den konstiga envisheten. Då framträder möjligheten av att det kan pågå riktigt fula saker som inte får komma fram och som faktiskt skulle regleras genom en ny lag. Jag säger inte att det är så, jag bara prövar tanken. En av konsekvenserna av den nya lagen är att SÄPO mister en del av sitt eget spioneriuppdrag och får överlåta det till FRA. Detta var SÄPO missnöjda med i sitt remissyttrande när lagen föreslogs. Kan det vara så att SÄPO har sysslat med en del mindre snygga lagbrott nyligen (vi vet ju vad de gjort i det förflutna) och att vissa av våra ledare faktiskt känner en genuin lättnad över att FRA tar över verksamheten och att SÄPO desarmeras en smula? Den minnesgode erinrar sig några ord i Odenbergs drapa i DN nyligen som skulle passa med denna tankegång.

Nå, jag vet inte om det kan ligga något i detta. Låter kanske lite för konspiratoriskt. Konspiratoriskt tänkande finner man ju hos dem som låter våra baltiska grannar avlyssna åt sig så att svensk lag inte ska utgöra något hinder. Som trakasserar myndighetskollegor från Datainspektionen genom att låta SÄPO kontrollera dem innan de får utföra den ceremoniella granskningen av rutinerna på anläggningen. Eller anstalten som den ju kallas. I modern svenska har ordet anstalt kommit att bli synonymt med fängelse, och det kanske en dag visar sig att den som valde att låta ordet anstalt ingå i organisationens namn hade en profetisk gåva. Ett eller annat fängelsestraff ter sig inte alldeles otänkbart.