Aftonbladet publicerar ny version av internt FRA-dokument

18 oktober, 2008

Nu har Aftonbladet lyckats få ut en version av dokumentet ”Frågor & svar”, som kommer från FRA:s internweb och publicerades där den 14 mars 2007. Dokumentet kan hämtas via Aftonbladets artikel.

Det finns en del underligheter kring detta. Först vad gäller Aftonbladets artikel om dokumentet. Man nämner inte med ett ord att det är en version av det dokument som Filip Struwe konfronterade Ingvar Åkesson med i SvT den 16 juni, ett dokument som har legat på SvT:s hemsida i evigheter och diskuterats flitigt i bloggvärlden. I detta interna dokument besvarar ledande personer på FRA frågor från medarbetare angående det nya lagförslagets konsekvenser för arbetet, varvid en del avslöjas om arbetsmetoderna. Aftonbladets artikel tar dock bara upp vinkeln att FRA enligt den nya ordningen inte kommer att få tipsa polisen om mord ifall man råkar snappa upp att ett sådant är på gång. Underligt blir det när Aftonbladet får det till att FRA tänjde på lagen när man enligt egen utsago hjälpte till att förhindra ett mord (i det fall som Ingvar Åkesson läckte om, trots att all dokumentation kring det förblivit hemligstämplad). För i ”Frågor & svar” diskuteras ju hur ny lagstiftning kommer att påverka FRA, så det är inte så relevant att hänvisa till den diskussionen i en bedömning om FRA:s agerande vid det påstådda mordförsöket flera år tidigare. Aftonbladets artikel försöker vara vass men verkar mest förvirrad.

Trots detta är det intressant att Aftonbladet har fått ut dokumentet. Vid en snabb jämförelse (som försvåras av att frågorna är omstuvade i en ny ordning) ser man att det till stora delar överensstämmer med SvT-dokumentet, men att båda varianterna innehåller punkter som saknas i den andra. I Aftonbladets version saknas följande frågor från SvT-varianten: Fråga 5, 9, 20, 21, 23 och 24. Eftersom Aftonbladets version verkar ha släppts av FRA så kunde det vara intressant att se vad i dessa frågor som de ser som känsligt och inte vill lämna ut. En uppgift man inte vill lämna ut är namnet på en av frågesvararna, R. N. (Hans namn återfinns på SvT-dokumentet.) Han verkar ha direktast kännedom om spaningsmetoderna av de svarande. På en fråga om sökbegrepp är hans svar borttaget i Aftonbladetversionen och bara juristen Drábs svar kvar.

I Aftonbladetversionen saknas alltså material, men där finns nytt material som saknas i SvT-versionen men som FRA uppenbarligen tycker går att släppa. Intressantast av dem är kanske frågan på sidan 4:
”I förslaget kan man läsa följande på sidan 86: De signaler som inte sorteras ut genom sökbegreppen lagras inte utan försvinner och är inte åtkomliga för myndigheten. Detta gäller rimligen inte vid inhämtning och lagring av trafikdata inom ramen för grundforskningen, eller hur?
Svar: Jo faktiskt, se svar på fråga (RN)

Här har alltså den fråga som hänvisats till tippexats över. Frågan är intressant mot bakgrund av debatten om sociogram i FRA:s ”grundforskning”. Svaret är intressant för att det låter som att R. N. säger att det måste bli slut på upprättandet av sociogram. Samtidigt vet vi ju att det knappast varit aktuellt att upphöra med den sortens grundforskning, varken 2007 eller nu. Därför vore det bra att veta vart den tippexade hänvisningen gick.

Nåväl, en kunnigare FRA-granskare kan säkert få ut en del av att jämföra dokumenten.

Annonser

Hur kunde fp-kvinnorna acceptera detta?

15 oktober, 2008

Via HAX erfar jag att Nils Funcke i tidningen Riksdag & Departement publicerat det dokument som de motsträviga alliansledamöterna lät sig lugnas av i FRA-kompromissen den 25 september. Jag skrev ju då ganska ogint om de 15 punkter man gick ut med. Nu visar det sig att det tyvärr inte var mycket bevänt med förslaget. Nils Funcke ställer några viktiga kritiska frågor i sin kommentar till artikeln. Tur att Riksdag & Departement finns när nu våra dagstidningar har abdikerat från sitt journalistiska uppdrag.

Jag är trött och förbannad och klarar inte av att göra en ordentlig genomgång av eländet. Några saker i korthet:
Man låter den nya specialdomstolen äga samverkanspunkterna. (Ja, de finns kvar. All trafik ges till staten.) FRA måste be om lov för att få ta del av meddelandenas innehåll. Huvuduppgiften, trafikanalys för upprättande av sociogram, räknas inte till det som FRA behöver tillstånd för. Det betyder att FRA får allt även om det formellt är domstolen som har det, men som sagt får de inte läsa innehållet (eller lyssna på telefonsamtal) utan domstolstillstånd. Eftersom det ändå bara är i få fall som man vill göra detta så innebär inskränkningen inte någon stor skillnad, särskilt om domstolen är samarbetsvillig vilket det vore extremt konstigt om den inte vore.
Hur kunde fp-kritikerna nöja sig med detta??

Vi är många som tröttnat på att behöva befatta oss med FRA:s vansinniga drömmar och regeringens ohederliga krumbukter. Men nu är det dags igen.

UPP TILL KAMP!


Frågor utan svar

21 september, 2008

En kommentar av Ankan i Expressen säger vad som kan sägas om Bildts strid med SvT.
Det har annars bara blivit mer och mer oklart vad saken handlat om. Vad är det för samarbete våra underrättelsetjänster har med diktaturer? Hur används FRA:s data i det sammanhanget? Varför trodde Bildt att man diskuterade Ryssland? Varför bad Rapport om ursäkt? Har någon journalist grävt mer i Saudiarabienavtalet efter att man sagt att signalspaningen där har med radar att göra och inte med FRA:s avlyssning? Varför tycker de flesta moderater att det är viktigare att tvåla till socialdemokraterna för att de skrev på avtalet med Saudiarabien är att fundera på om vi ska samarbeta med diktaturer? Varför är Reinfeldt beredd att driva sin regering i graven hellre än att backa i FRA-frågan?


Reinfeldt bekräftar diktatursamarbete

15 september, 2008

Statsministern var i SvT:s morgonsoffa och när han fick frågan om Bildts uttalande igår trodde jag nog att han skulle dementera. Men det gjorde han inte, utan han sa något om att vi inte har ett isolerat försvar utan samarbetar med andra länder i försvarssammanhang. Svaret var visserligen nonsensbetonat, men det var en bekräftelse på att FRA-data säljs till diktaturer. Reinfeldt var över huvud taget svag i svaren på FRA-relaterade frågor. Han har uppenbarligen inget lärt av sommaren, och han kommer att straffas hårt för detta under hösten.

Noterade också att Fredrik Stenhammar, juristen som nyligen försvarat en avhandling där han hävdar att sanktionerna mot de somalier som sänt pengar genom banknätverket al-Barakaat är rätt, framhärdar i sin åsikt trots EG-domstolens underkännande av tillämpningen av sanktionerna. Och vad ska han göra, han har sprungit in i fel återvändsgränd och det är för sent att vända.

I hans artikel idag i SvD framgår dock att EG som organisation inte är bundet till FN:s terrorlista. Detta har klarnat genom domen i EG-domstolen. Om jag inte minns fel har det alltid hänvisats till EU när man frågat varför vi måste följa uppenbart felaktiga terrorlistor och bryta mot våra egna rättsprinciper. Nu har alltså EG-rätten visat att det var bullshit. Stenhammar vill därför att Sverige fortsätter att okritiskt underkasta sig sanktionslagarna från FN men utan att gå via EU. Vad som saknas i hans diskussion är frågan om hur dessa terrorlistor kommer till. Så länge USA bara kan ge FN en lista som ingen sedan kan modifiera, så är det oacceptabelt att följa den, alldeles oavsett att Stenman ser detta som en viktig del i folkrätten.

”Sanktioner enligt FN-stadgan är medel för att stoppa krig. De bör därför bedömas enligt krigets lagar, snarare än enligt mänskliga rättigheter.” Så vi är i krig med Somalia nu? Det blir allt vanligare att man inför krigslagar preventivt. Som FRA-lagen, en typisk krigslag. USA må vara i krig, men vi är ännu inte en av dess delstater, hur gärna våra vänner till höger än skulle önska. Och till dess betackar vi oss för krigslagar som bryter mot våra principer om mänskliga rättigheter.


Sanningskommission

15 september, 2008

Söndagskvällens båda SvT-program om FRA bör ha hjälpt många att få upp ögonen för saker som varit kända i bloggvärlden i månader men inte varit synliga för de många många som bara läser dagstidningar och tittar på TV. Mobbningen av Karl Sigfrid; att FRA:s data kan säljas vidare till diktaturer; att USA inte hjälper de svenska Aghanistanstyrkorna med nödvändig information om hot om inte FRA spionerar för USA:s räkning. Så sett utmärkta program, även om man tycker att det kunde rapporterats om dessa saker lite tidigare. Nu kom det för all del rätt lägligt inför demonstrationerna på tisdag.

När lagen rivits upp och vi fått den parlamentariska kommittén om signalspaningens framtid, så ska vi inte slå oss till ro. Dels kan det hända mycket i en sån kommitté, den måste ständigt granskas. Dels finns det anledning att gräva i FRA:s historia. Ingenting just nu tyder på annat än att massiva överträdelser mot lag och rätt har begåtts. Vi måste alltså kräva en sanningskommitté. Kanske får vi se aktivister kedja fast sig utanför hemlighuset på Lovön, kanske kan det pressas fram den politiska vägen om Reinfeldtregeringen faller och Mona Sahlin utsätts för opinionstrycket. Kravet måste hursomhelst ställas.

Jag har roat mig med att fundera på vilka som kunde vara lämpliga i en sån kommitté. Här är ett förslag till laguppställning.

Wilhelm Agrell, Dennis Töllborg. (Forskare med sakkunskap inom intelligence)
Kerstin Ekman, Kristina Lugn. (Författare med integritet och starkt förtroende hos allmänheten)
Rick Falkvinge, Mary Jensen, Mark Klamberg. (De tillför kompetens inom IT och juridik, men fr.a. garanterar de kommissionens trovärdighet)
Enn Kokk. (Man måste ha en socialdemokrat om något ska fungera i det här landet, och han har både sakkunskap och integritet även om han kanske ibland skönmålar socialdemokratins historia)
Inga-Britt Ahlenius. (Ämbetsman med integritet)
Leif Nixon. (Superdator-expert)


Somalier frias

13 september, 2008

Igår friades de två somalier som suttit häktade misstänkta för finansiering av terrorbrott i Somalia. Dock offentliggörs inte utredningen. Männens advokat Thomas Olsson kommenterar i Svenska Dagbladet: ”Jag kan bara dra slutsatsen att när det gäller terrorbrott gäller inte regler om rättssäkerhet. Man är tydligen beredd att kliva över de regler som finns när det gäller mänskliga rättigheter för att kunna bekräfta sina misstankar.” Han påpekar också att det aldrig funnits annat än svaga misstankar utan konkretion, bevis eller bekräftelser.

Man kan tillägga att det också är oklart vilka partier man som somalier får stödja i den extremt komplicerade konflikten i landet utan att stämplas som terrorist. Det beror naturligtvis mest på vilka grupper USA för tillfället valt att samarbeta med.

SÄPO och det svenska rättsväsendet har valt att profilera sig gentemot somalier för att vinna poäng i USA:s kamp mot terrorismen. I den pågående FRA-striden är ju SÄPO våra vänner; de missar aldrig en chans att kritisera FRA-lagen. Vi bör naturligtvis tacksamt ta vara på detta stöd, men vi ska inte vara naiva. Om vi lyckas få stopp på FRA:s megalomana planer på att bli den nya superunderrättelsetjänsten, så kommer inte allt att vara frid och fröjd. SÄPO måste alltid granskas kritiskt.


Spekulationer om inhemsk massövervakning

4 september, 2008

Följande är lite löst spekulerande som kanske bara avslöjar mina stora kunskapsluckor inom IT- och intelligenceområdena. Jag är ändå nyfiken på vad ni som vet mer kan ha för synpunkter på detta.

Det tycks ju nu som om sociogram, kartläggning av individers kontakter och elektroniska aktiviteter, är en viktig punkt i det nya FRA-konceptet. En fråga då är varför man bara ville ha tillgång till den gränspasserande trafiken. Varför inte ta även den inhemska trafiken och få ännu bättre sociogram? Som jag ser det finns det följande alternativ:

1) Man vill ärligt bara övervaka sånt som har med utländska hot att göra (inklusive förstås inhemska kontakter med dylika utländska hot), precis som man hela tiden (nästan) har sagt.

2) Man skulle gärna vilja få tillgång till även den inhemska trafiken, men har av något skäl kommit fram till att man (åtminstone för närvarande) får nöja sig med att ta den gränskorsande.

För 1 talar att man ju säger att detta är vad man vill och att lagen och politikerna också betonar de yttre hoten. Det ligger förmodligen också i FRA-folkets mentalitet att se sig själva som involverade i en heroisk försvarsaktion mot ständiga yttre hot, såsom under kalla kriget, FRA:s mytiska glansperiod då de obestridligen hade en verklig roll i rikets försvar.

För 2 talar att det ligger i varje organisations natur att vilja expandera. I synnerhet underrättelsetjänster är kända för att inte vilja avstå från något material om man kan få det. Och FRA uppvisa just nu en rent extrem expansionslusta, med ambitioner att ta över det mesta inom spaning, analys och säkerhet (vilket givetvis speglar ett behov av att bli relevanta igen, som man var under kalla kriget).

Om 2 skulle vara det riktiga alternativet, hur kommer det sig i så fall att man inte i lagförslaget öppnade för övervakning också av inhemsk kabeltrafik? Här kommer några alternativ. De utesluter inte varandra utan kan mycket väl ha kombinerats.

A) Man får ändå en tillräckligt stor del av den inhemska trafiken eftersom så mycket av den kommer att röra sig förbi landets gränser på sin väg mellan sändare och mottagare.

B) Någon (FRA själva eller regeringen) insåg att det skulle se för jävligt ut att öppet kräva massövervakning av inhemska förhållanden och att ett sånt förslag skulle möta för starkt motstånd.

C) Det finns för stora tekniska svårigheter. Antalet punkter där kabeltrafik korsar gränsen är relativt få, varför man kan fixa samverkanspunkter där någorlunda lätt. Men för trafik som inte korsar någon gräns finns ett otal ställen där inrikes-samverkanspunkter skulle behövas och det blir både dyrt och besvärligt att ordna.

För A talar att det enligt alla sakkunniga är ett faktum att man kommer att få massvis med inhemsk trafik när den tillfälligtvis tar vägen över gränsen. Man kan tänka sig att dessa datamängder är fullt tillräckliga för att erhålla nog så intressanta sociogram över nog så många medborgare.

För B talar att motståndet nog skulle ha blivit ännu starkare om lagen skrivits så. Å andra sidan har ju varken FRA eller regeringen visat någon fingertoppskänsla för opinionen.

För C talar bara de tekniska och ekonomiska svårigheter som nämns i C. Men som teknisk idiot har jag ingen aning om ifall det stämmer att det vore råddigt att övervaka all inhemsk trafik som aldrig lämnar riket. Det vore intressant att höra tekniskt kompetenta personers syn på detta.