Debatt om FRA: jokern Töllborg

Såg just Debatt på SVT1 om FRA-frågan. Ingen vidare debatt, rätt ostrukturerat snuttifierat tyckande från både motståndare och anhängare till lagen. Birgitta Ohlsson var dock intressant, hon sa att hon kommer att fråga sig själv resten av sitt liv varför hon la ner sin röst.

Men intressantast är juristprofessorn och underrättelseverksamhetskännaren (långt ord det där) Dennis Töllborg. Han är en udda figur bland lagens anhängare. Han har skrivit den klassiska boken ”Personalkontroll” och försvarat människor som drabbats av SÄPO och IB. Han betonar att det pågår massor av ”skit” från säkerhetstjänsternas sida och alltid kommer att göra det, och han vågar tala om förföljelsen mot terroranklagade somalier i Sverige. Varför är då en sådan person (sannerligen inte en vanlig högermilitärtyp av den sort som blott alltför ofta dyker upp i allianspartierna efter sin militära karriärs slut) anhängare av FRA-lagen? Det är inte alldeles lätt att bena ut eftersom han inte gärna säger något rakt och utan omsvep, och riktigare är kanske att kalla honom motståndare till FRA-motståndet än anhängare av lagen. Men hans hvudpoäng är, tror jag, att han ser en naivitet i motståndsrörelsen. Nämligen att man inte förstår att NSA redan tar alla våra mail. Och NSA är ansvarigt för exempelvis terrorn mot de s k terrorist-somalierna i Sverige. Bättre då, menar Töllborg, att vårt svenska FRA får sköta övervakningen på USA:s uppdrag. FRA känner svenska förhållanden bättre än USA och det blir lite mindre skit som händer då, än om amerikanerna gör allt själva.

Nå, ligger det något i detta? Kanske, men jag är inte helt övertygad. Vi vet inte säkert, vill man kanske först invända, om NSA verkligen tar alla email i världen. Men låt oss anta att Töllborg har rätt där. En fråga blir i så fall om de slutar ta den Sverigepasserande trafiken bara för att FRA tar den åt dem. Kanske, det skulle ju spara dubbelarbete. Men kanske kör dom parallellt – i så fall är det svårt att se att vi vinner så mycket på att låta FRA också ta allt. Vidare: Töllborg har ofta stått upp tämligen ensam i blåsvädret och försvarat mänskliga rättigheter mot SÄPO m fl. Men nu tycks det finnas en irritation hos honom som nog inte enbart beror på naiviteten och okunnigheten hos många av de yngre debattdeltagare som naturligtvis inte sitter inne med de kunskaper i säkerhetsverksamhet som Töllborg har. Det finns hos honom något av en harm över att inte vara ensam att stå för motståndet. Det är som att han vill vara steget före, inte ingå i en massrörelse. Så när massan plötsligt bryr sig om underrättelsetjänsternas brott, 30 år efter att han började göra det, då ropar han inte ”äntligen!”, utan han muttrar irriterat att detta är ju ett alldeles för sent uppvaknande. När han sen ser naiviteten hos folk som tror att bara vi stoppar FRA-lagen så är allt bra, folk som inte vet vad som drabbat de förföljda terroranklagade somalierna här i landet, folk som inte vet att NSA hårdbevakar allt möjligt, då lackar han ur och blir FRA-vän. Dock kunde han också tänka så här: FRA-motståndet kan leda till ett större motstånd mot allehanda oförrätter, kanske till en medvetenhet om hur USA:s underrättelseorgan skadar resten av världen. Det blir en ögonöppnare för en generation.

Töllborg är en vän som jag tror FRA och deras anhängare fruktar. Han vet för mycket om brott begångna inom svensk underrättelseverksamhet. Han är orädd, han kan säga vad som helst om dem och deras verksamhet. För Reinfeldt vore det en mardröm att behöva luta sig mot honom. Han fungerar därför som ett wild card i denna debatt, en joker som kan skaka om både motståndare och anhängare. En person som vi dock skulle kunna lära mycket av, om vi kunde tolka hans orakelspråk.

En sak jag tyckte illa om i programmet var för övrigt att terroristattack-i-tunnlbanan-argumentet som vanligt drogs utan något som helst belägg för att kabelspaning någonsin hjälpt till att undanröja någon terrorattack. Och som om kryptering inte fanns. Här hade det varit intressant att höra vad Töllborg tror om krypteringsfrågor – inte för att jag vet hur djupa kunskaper han har på den punkten…

Annonser

10 Responses to Debatt om FRA: jokern Töllborg

 1. dennis skriver:

  tack för att du förstod, jag borde inte ha ställt upp. Det spelas in ett program på kunskapskanalen imorgon, ett två timmar långt, och förhoppningsvis mer seriöst, program, där jag skall försöka vara mer strukturerad. Du har alldeles rött i att jag i första hand är motståndare till FRA-motståndet, för att den är kontraproduktiv – jag delar och förstår oron, tycker den är befogad, men menar att man spelar sina motståndare i händerna, genom att inte verkligen sätta sig in i problematiken, utan bara ”fylle-tycka” i största allmänhet. Sådant har (de onda) i underrättelseorganan alltid älskat, lika mycket som de älskade rödvinsdrickande vänstern allmänna skrik om åsiktsregistrering. Dessutom har du med stor säkerhet rätt i din kritik av mig – det finns nog rätt mycket av bitter gammal surgubbe, inte minst efter skojarkommissionen. Tack igen, jag menar det på allvar.

 2. Jens O skriver:

  dennis:

  ”jag delar och förstår oron, tycker den är befogad, men menar att man spelar sina motståndare i händerna, genom att inte verkligen sätta sig in i problematiken, utan bara “fylle-tycka” i största allmänhet.”

  Det är mycket litet av den var du anger.
  Läs de beskrivningar som finns: Mark Klamberg
  Där finns två beskrivningar 1. från stoppaFRA.nu och 2. Av Mark Klamberg (jurist).

  Så ser du vad vi talar om. Det finns betydligt mer av samma vara. Satt dessutom med i ‘Demokratiexperimentet’
  Så ser du snabbt att det inte är några tomtar, vilka diskuterar ‘plantor’.

 3. Christian Persson skriver:

  Dennis: Jag tycker du är en vettig debattör i de flesta frågorna, men tycker du missar målet lite.

  Man försvarar inte det öppna och demokratiska samhället med att ge upp sin ”målbild” och cyniskt acceptera den rådande ordningen.

  Man kritiserar och föreslår förbättringar samtidigt som man måste vara medveten om den rådande ordningen.

  Det är i min mening av underordnad betydelse om USA sitter och lyssnar på oss alla, om vi anser att hela förfarandet att avlyssna hela befolkningen är sjukt och icke önskvärd samhällsordning. Folk kritiserade kommunistblocket för i mångt och mycket liknande system som vi nu vill införa, inklusive datalagringsdirektivet etc.

  Jag har inte 30 års erfarenhet av underättelse tjänster, men dock lite koll på hur kryptering och ”vanlig” signalspaning bedrivs, den är meningsfull.

  Sen har vi ju det där problemet med proportionalitet i de åtgärder vi vidtar.

  Det är inte proportionellt att döda flygor med kanon, och motvikten till de kanon bärande idioterna är vanligt folk med en annan vision av hur samhället borde se ut och som säger ifrån.

  ingen skulle acceptera att bilar begränsades till att bara köra i 70km i timmen max (med statlig spärr).

  Men tydligen är det acceptabelt att ständigt övervaka innehåll och position på civilbefolkningens kommunikatiosn och rörelse mönster?

  slut på raljerandet och med hopp om att du återfår din vision av hur du vill att samhället ska var istället för att acceptera rådande ordning.

  Christian Persson.

 4. Kim skriver:

  Hej Dennis,
  tack för att ger dig in i diskussionen! Jag har nån sorts idé om att du egentligen borde höra hemma på vår sida, att motståndet mot myndigheternas ambition till total övervakning borde förena dig och FRA-motståndet. Frågan är vad som skulle krävas för att du också skulle tycka så?
  Skulle det räcka om motståndarna lärde sig mer om till exempel NSA:s roll, om bakgrundhistorien i Sverige med SÄPO och IB osv, om kabelspaningens metodik och skillnaderna mot polisspaning, etc?
  Eller menar du att det trots allt vore bäst för alla om den nya lagen bibehålls? (Själv har jag svårt att tro att paniken i moderaterna över hur hårdnackat motståndet är beror på att de oroar sig över att integriteten skulle bli lidande om lagen revs upp…)

 5. Hej vilken bra förklaring du gjorde. Tack för den. jag ska se om programmet för det blir rörigt med det där debatterandet.

  Dennis tycker jag annars är mycket bra i dessa sammanhangen och jag har sett ett tidigare program i kundkapskanalen om övervakningsfrågor och där var Dennis. T hur tydlig som helst och förespråkar tydligt det här med accountability som jag upplevde det då.

  Och alla dessa kontrollöverrockar är inte bra. Riv upp och börja om från början som mark klamberg skriver. Det är det enda rätta.

  Hoppas ni får en trevlig helg och fortsätt kämpa!

  foliehattshälsningar
  Tindra-Annette /tindra66

 6. Her ni sett det här. Det kanske är gamla nyheter men jag hade ingen aning. Skulle vara intressant att få veta din åsikt Kim och även Dennis T´s

  Kommentaren fann jag hos Folkpartiet i Nacka.

  ”FRA ska skydda information som skickas mellan svenska myndigheter. Verksamheten har tidigare legat hos Krisberedskapsmyndigheten men kommer att föras över till FRA, erfar Aktuellt.

  Förändringen innebär att FRA, vars tidigare uppgift varit signalspaning och underrättelseinhämtning, kommer att hantera stora mängder känslig och hemlig information.

  -Man får problem med insyn och kontroll när en myndighet verkar bakom höga sekretessmurar, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys till SVT:s Aktuellt.

  Beslutet, som fattats i all tysthet av riksdagen, innebär att hanteringen av så kallade krypton och kryptonycklar för en lång rad centrala svenska myndigheter förs över till FRA.

  I våras lade regeringen fram ett förslag till riksdagen om att lägga ner bl.a. krisberedskapsmyndigheten för att bilda en helt ny myndighet som ska hantera kriser och katatsrofer.

  I slutet av regeringens propositionen fanns ett förslag som hittills inte uppmärksammats alls. En viktig del av Krisberedskapsmyndighetens verksamhet skulle föras över till FRA.

  Det rör sig om delen som handlar om signalskydd, dvs hur myndigheter skyddar sin kommunikation mot bl a avlyssning och olagliga intrång.

  I praktiken rör det sig om att hantera krypton för att skydda information och kryptonycklar så att mottagaren har möjlighet att läsa innehållet.

  Alla landsting
  FRA, vars viktigaste uppgift varit signalspaning och underrättelseinhämtning, kommer nu också kommer att hantera krypton och kryptonycklar till stora mängder känslig och hemlig information i Sverige.

  Förändringen genomförs vid årsskiftet och berör alla landets länsstyrelser, alla polismyndigheter, alla landsting, luftfartsverket, Telia, tullen, Skatteverket, alla lokala Säpo-enheter, kustbevakningen, vägverket, ekobrottsmyndigheten och Svenska kraftnät.

  Ville gå ännu längre
  Redan i våras ville försvarsdepartementets gå ett steg längre.

  Planen var att ge FRA huvudansvaret för allt signalskydd i Sverige.

  I dag sköts det av en enhet inom försvarsmakten, som både tar fram de apparater som används för att kryptera känsliga meddelanden via telefon, fax eller internet och de kryptonycklar som används för att kunna läsa denna känsliga information.

  Särskilda telefoner för ministrar
  Den här utrustningen används t ex på utrikesdepartementet när man skickar meddelanden till ambassader runt om i världen, eller när statsministern och andra ministrar pratar i särskilda telefoner med varandra för att kunna föra skyddade avlyssningssäkra samtal.

  Förslag stoppades
  Förslaget som skulle stärka FRA:s makt avsevärt har diskuterats under en längre tid i försvarsdepartementet. Det har också ett starkt stöd av FRA. Men efter hård kritik från flera myndigheter som fick ta del av ett utkast till propositionen strök regeringen den här delen innan förslaget lades fram för riksdagen.”

 7. Kim skriver:

  Tindra-Annette, jag såg att Aktuellt grävt fram detta. Jag har inte någon klar bild av exakt vad det innebär, men det tycks ingå i en plan för att göra FRA till en verklig superunderrättelsetjänst. Kanske inte konstigt att SÄPO varit starka FRA-kritiker, de riskerar att konkurreras ut. Man kan ju rentav fundera på om det finns SÄPO-folk som hjälper till att läcka info om FRA till bloggvärlden för att obstruera FRA:s planer.

  Hur som helst, det verkar klokt av Agrell att peka på vanskligheten av att låta en organisation sitta på alla trumfkort.

 8. […] | Opassande #5 | Inte så PK (Serier mot FRA) | Farmorgun i Norrtälje igen | stoppaFRAlagen.nu | Fradga | The Awkward Swedeblog | Björn Wadström – ettan #3 | Nea online | The Glamorous Librarian igen | […]

 9. Hej Kim. Ja något konstigt är det. Och det kan mycket väl vara så att det är planterade läckor. Jag letade upp lite gammal skåpmat från Dennis T och det hedrar honom att han kommenterade på din blogg.

  Jag hade ett inlägg som jag kallade skallgång där jag tog upp lite grann det där om att vi kritiker kanske gapade lite för högt. för att det riskerade att bli kontraproduktivt. Han är tydligen av samma åsikt. skratt.

  Nåväl här får ni två länkar av mig att gå igenom..En gammal historia Of this you may not speak. Från sidan 11 och fram diskuterar han den svenska kvasi accountabilityn och opaka transparensen 😉

  Jag har saknat en jämförande analys av kontrollorganen i debatten och MArk Klamberg hann inte så jag letade fram ett paper från RAND där de olika kontroll stegen beskrivs. Kanske har ni nytta av denna. http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2005/RAND_TR288.pdf
  Intelligence and Security Legislation for Security Sector Reform

  Mark Klamberg hade inte tid att skriva ngt ang hur det ser ut i andra länder. Dennis T kanske hjälpa till med en sådan analys och Och jag har fokuserat på kanadas kontroll som skiljer sig lite mot den tyska även om jag tycker det verkar hyfsat OK att en domstol beviljar sökbegreppen.

  Fortsätt kämpa och jag håller med om FRA ska inte sitta på alla trumfkort.

  Jag undrar om inte Plan A från webhackarn 😉 borde tittas lite närmare på. Tyckte det var ett bra förslag även om jag mest är fokuserad på kontrollen och har varit så hela tiden.

 10. […] intryck av diskussionen här på Fradga, åtminstone lyckades han med sin målsättning att vara mer strukturerad än i SvT:s Debatt, och hans kritik av underrättelsetjänsterna var förintande. Därtill hade han […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: